What are you looking for?

Poetycka Księga Świąt

Poetycka Księga Świąt Bożego Narodzenia

  • Wydanie antologii planowane jest na październik/ listopad 2024 r.
  • Przyjęcia odbywają się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy - oczywiście po akceptacji. Miejsca są ograniczone. Finalna data: 30 Kwietnia 2024
  • Książka będzie miała piękną, twardą oprawę. Środek w szlachetnej matowej kredzie 135 gsm. W środku kolorowe, magiczne, nastrojowe ilustracje związane ze świętami.
  • Każdemu autorowi poświęcony jest rozdział z profesjonalną grafiką, a na końcu umieszczmy biogram, zdjęcie autora oraz opcjonalnie "Słowo od autora". W ramach docenienia twórczości, każdy autor otrzyma także przychylne "Słowo od wydawnictwa".
  • Ilość utworów do przesłania: 10-15 wierszy w stylu dowolnym, w formie dowolnej na adres kontakt@poeticus.pl lub poeticuspl@gmail.com
  • TEMATYKA: Wiersze, życzenia, modlitwy związane z Bożym Narodzeniem / Zimowym Przesileniem w różnych formach, nie tylko chrześcijańskich, a więc także słowiańskie Szczodre Gody oraz pogańskie Yule.
  • KOSZT UDZIAŁU: 350 zł lub 80 Euro. Płatność tylko w przypadku akceptacji autora. Wpisowe minimalnie pokrywa koszt związany z: składem, projektem okładki, korektą, isbn, wysyłką egzemplarzy do bibliotek itd.

Zasady ogólne

Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski książki. Autorzy będą mieli prawo zakupu książek w dowolnych ilościach po niższej cenie i dowolnej ich dystrybucji we własnym zakresie z zachowaniem 100% zysku. NIE MA obowiązku zakupu.

Każdy autor otrzyma wersję elektroniczną książki z prawem jej dowolnej sprzedaży i zachowaniem 100% zysku.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac. Ilość i jakość zaakceptowanych wierszy także leży w kwestii wydawcy. Postaramy się każdego informować o akceptacji lub jej braku.