What are you looking for?

Księga Zaklęć

Księga Zaklęć

  • Wydanie antologii planowane jest na 2024 r.
  • Przyjęcia odbywają się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy - oczywiście po akceptacji. Miejsca są ograniczone.
  • Książka będzie miała piękną, twardą oprawę. Środek w szlachetnej matowej kredzie 135 gsm. W środku kolorowe, magiczne ilustracje.
  • Każdemu autorowi poświęcony jest rozdział z profesjonalną grafiką, a na końcu umieszczmy biogram, zdjęcie autora oraz opcjonalnie "Słowo od autora". W ramach docenienia twórczości, każdy autor otrzyma także przychylne "Słowo od wydawnictwa".
  • Ilość utworów do przesłania: 10-15 zaklęć POZYTYWNYCH w stylu dowolnym, w formie dowolnej na adres kontakt@poeticus.pl lub poeticuspl@gmail.com
  • TEMATYKA: Zaklęcia w formie wierszy, inkantacji, inwokacji, modlitw.
  • KOSZT UDZIAŁU: 290 zł lub 70 Euro. Płatność tylko w przypadku akceptacji autora. Wpisowe minimalnie pokrywa koszt związany z: składem, projektem okładki, korektą, isbn, wysyłką egzemplarzy do bibliotek itd.

Zasady ogólne

Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski książki. Autorzy będą mieli prawo zakupu książek w dowolnych ilościach po niższej cenie i dowolnej ich dystrybucji we własnym zakresie z zachowaniem 100% zysku. NIE MA obowiązku zakupu.

Każdy autor otrzyma wersję elektroniczną książki z prawem jej dowolnej sprzedaży i zachowaniem 100% zysku.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac. Ilość i jakość zaakceptowanych wierszy także leży w kwestii wydawcy. Postaramy się każdego informować o akceptacji lub jej braku.