What are you looking for?

Insanis

Insanis. Antologia poezji BARDZO szalonej

  • Wydanie antologii planowane jest na 2024 r.
  • Terminu nadsyłania prac jako takiego nie ma – odbywa się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Miejsca są ograniczone.
  • Książka będzie miała piękną oprawę ze skrzydełkami, na jednym skrzydełku wybrany wiersz, na drugim lista autorów. Środek w szlachetnej matowej kredzie 135 gsm.
  • Każdemu autorowi poświęcony jest rozdział z profesjonalną grafiką, a na końcu umieszczmy biogram, zdjęcie autora oraz opcjonalnie "Słowo od autora". W ramach docenienia twórczości, każdy autor otrzyma także przychylne "Słowo od wydawnictwa".
  • Ilość utworów do przesłania: 10-15 wierszy w stylu dowolnym, w formie dowolnej na adres kontakt@poeticus.pl lub poeticuspl@gmail.com
  • TEMATYKA: im bardziej: szalenie, niezwykle, durnowato, śmiesznie, niestandardowo, niespodziewanie, szokująco, niezwykle – tym lepiej.
  • KOSZT UDZIAŁU: 250 zł lub 60 Euro. Płatność tylko w przypadku akceptacji autora. Wpisowe minimalnie pokrywa koszt związany z: składem, projektem okładki, korektą, isbn, wysyłką egzemplarzy do bibliotek itd.

Zasady ogólne

Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski książki. Autorzy będą mieli prawo zakupu książek w dowolnych ilościach po niższej cenie i dowolnej ich dystrybucji we własnym zakresie z zachowaniem 100% zysku. NIE MA obowiązku zakupu. Możliwa jest współpraca z autorami w zakresie dystrybucji.

Każdy autor otrzyma wersję elektroniczną książki z prawem jej dowolnej sprzedaży i zachowaniem 100% zysku.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac. Ilość i jakość zaakceptowanych wierszy także leży w kwestii wydawcy. Postaramy się każdego informować o akceptacji lub jej braku.